Aidatlar

1- MAKTU AİDAT
Her yıl Ocak ayı sonuna kadar ödenir.
(Muhasebe bürosu olsun veya olmasın tüm üyeler, maktu aidat ödemekle yükümlüdürler.)
2017 Yılı Maktu Aidatı 320.00 (Üçyüzyirmi)TL


2- NİSPİ AİDAT
Mayıs ve Ekim aylarında iki taksit halinde ödenir.
Nispi aidat bir önceki çalışılan yılın serbest meslek kazancının %1’dir. Bu tutar çalışılan yılın maktu aidatından az, maktu aidatın 20 (Yirmi) katından fazla olamaz..(Muhasebe bürosu olan üyeler ve şirketler ödemekle yükümlüdürler.)


AİDATLARINIZI;
* Oda Veznesine,
* İnternet Şubemizden Kredi Kartıyla,

* Banka Hesaplarımıza ödeyebilirsiniz.Yapı Kredi Bankası Gazimuhtarpaşa Şubesi
IBAN No: TR65 0006 7010 0000 0004 5329 02

Finansbank Binevler Şubesi
IBAN No: TR62 0011 1000 0000 0027 6169 41

Garanti Bankası İncilipınar Şubesi
IBAN No: TR15 0006 2001 4900 0006 2989 71