Haksız Rekabet Kurulu

HASAN DOĞANBAŞKAN
HÜSEYİN ŞAHİN BŞK. YRD. 
KENAN BAYARBŞK.YRD.
AHMET ALTAYÜYE
ALPER AHİ ÜYE
ARZU TAZEOĞLU ÜYE
MAHMUT BAĞCI ÜYE
MEHMET AÇIKGÖZ ÜYE 
MEHMET ZİYA UMDU ÜYE 
MUSTAFA KILIÇÜYE
YALÇIN KAYA ÜYE