1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Gelişmekte olan bir ülke ve ekonomik kalkınmanın önemlilik arz ettiğinin bilincinde bir millet olarak biliyoruz ki; ülkeye yapılan yatırımlar kadar bu yatırımların hayata geçirilmesi de büyümeyi tetikleyicidir. Ekonominin lokomotifi görevini üstlenen, ülkenin ileri bir seviyeye taşınması için sermayeyi işleyerek ürün meydana getiren işçi ve emekçilerimizin ekonomik gelişmeye katkısı tartışılmazdır. Bu kadar büyük bir ekonomik etkiye sahip olan emektarlarımıza destek ve önem vermek ekonomik refah seviyesini artıracaktır. Refah bir ekonomik koşulun sağlanması için de gelir dağılımının adaletli bir şekilde olması gerekir.

Bu nedenlerledir ki; işçi ve emekçilerimizin alın terlerinin karşılıklarını alabildikleri, ekonomideki önemlerinin göz önünde bulundurulduğu bir dünya anlayışının sağlanması temennisiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

 

 

           Hüseyin ÖZBAY 
Gaziantep SMMM Odası Başkanı