2018 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Hk.

2018 Yılı Defter Tasdik Ücretleri Hk.

2018 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ HK.

GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYIN ÜYEMİZ
Oda Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılında kullanılacak olan ticari defterler, noter masrafları,2018 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki kararlar alınmıştır.

2018 YILI MÜKELLEF İÇİN DEFTER VE SARF MALZEME KATILIM GİDERLERİ

1.İŞLETME DEFTERİ-SERBEST MESLEK DEFTERİ (İŞÇİSİZ) :500,00-TL


İşletme Defteri, noter tasdik ücreti,2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarın binde 9,48’i damga vergisi bedeli vs.

2.İŞLETME DEFTERİ –SERBEST MESLEK DEFTERİ( İŞÇİLİ) :600,00-TL


İşletme Defteri, noter tasdik ücreti,2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri,Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

3.BİLANÇO USULÜ DEFTER (ŞAHIS) (İŞÇİSİZ) :850,00-TL


Yevmiye, defteri kebir,Envanter,noter tasdik ücreti,2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım,fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.2018 yılı ücret sözleşme yıllık tutarının binde 9,48’i damga vergisi bedeli vs.

4.BİLANÇO USULÜ DEFTER (ŞAHIS) (İŞÇİLİ) :1.200,00-TL


Yevmiye,defteri kebir,Envanter,noter tasdik ücreti,2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım,fotokopi giderleri,Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname , bildirge, tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

5.BİLANÇO USULÜ DEFTER (SERMAYE ŞİRKETLERİ) (İŞÇİSİZ) :1.500,00-TL


Yevmiye, defteri kebir,Envanter,ile pay defteri,yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter,noter tasdik ücreti,2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,internet kullanım masrafları vs.2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

6.BİLANÇO USULÜ DEFTER(SERMAYE ŞİRKETLERİ ) (İŞÇİLİ) :1.750,00-TL


Yevmiye,defteri kebir,Envanter,ile pay defteri,yönetim kurulu karar karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter,noter tasdik ücreti,2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

7.E-DEFTERE GEÇEN FİRMALARDAN ALINACAK ÜCRET ( İŞLEMLERİ BÜRODA TAKİP EDİLEN ): 1.750,00 TL

8.KAPANIŞ TASDİKİ: 250,00 TL

Notlar :
1-2018 yılında vereceğimiz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisine tabidir.
2-Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda tablo da gösterilen rakamlara dahil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı takdirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğine koruyacaktır.

3-Şubesi olan firmalarda % 10 fark eklenemesi öngörülmüştür
4-Yukarıdaki tarife asgari tarifedir.
5-Yukarıdaki tarife 100 sayfa deftere göre belirlenmiştir.
6-Yukarıdaki karara uyulup uyulmaması ihtiyaridir.

2018 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ