BELGELERDE ELEKTRONİK ÇAĞA GEÇİŞ


Hayatımızda geçmişten süre gelen ve şu an devam edip gelecekte de aynı devam edecek
olanları yapmak muhasebe mesleğimizdeki alışkanlık haline gelen işimizin artık elektronik ortama
taşınması ile büyük bir değişiklik gibi geliyor, ancak temel kavramlar değişmediğini görüyoruz burada
yapılan işlemlerin ve belgelerin daha hızlı bir şekilde hazırlanarak ulaşılmasını, paylaşılmasını ve
eskiden uzun zaman alan işlem ve raporların teknolojik değişim ile hız kazandığını görmekteyiz.
Teknolojiye doğru taşınan ve değişim gösteren meslekler ve bunlara ait mükellefler
kendilerini zorunlu bir şekilde hazırlanmalarını ve donanımlarını buna göre yapmaları gerekecektir.
Muhasebe mesleğe yeni başlayan bir kişiden öncelikle güzel yazması ve daktilo bilmesi
istenirdi. Çünkü mesleğin temelindeki belgeleri düzenlerken okunaklı belge düzenleyenler ve hızlı
daktilo kullanmaları talep edilir idi.
Bilgisayarın mesleğimize girmesi ile programı kullanabilenler daha fazla tercih sebebi
olmuştur. Bu geçişte güzel yazı ve daktilo kullanımı yavaş yavaş kalmıştır.
Tabi meslek burada durmamış, bundan sonraki en büyük değişimin nedeni internet olmuştur.
İnternetin girmesi ile belgelerin ve bilginin kullanımı çok daha hız kazanmıştır. Yaşanan bu
değişim mesleğimiz kayıtsız kalmamıştır. Günümüzde yıllardır kayıt dışı ekonomide yapılan kayıtların
işlenmesi, takibi, denetimi minimize edebilecek sistemlere geçerek e-uygulamalar ile etkinliğini
kanıtlamıştır.
Artık tüm mesleklerde, bürokraside, hayatın birçok alanında çoğalan iş yükü ve hantallaşan
yapıları başına (e-) ekleyerek geçişleri sağlanıyor ve insanların bu e-uygulamaları bilmemesi büyük bir
eksiklik ve sürdürülebilirlik için bir gereklilik haline gelmektedir.
Devletin asli temel görevleri olan Adalet, Sağlık, Eğitim ve Sosyal Güvenlik işleyişindeki yapı euygulama
dönüşümü sağlanmış ve neredeyse tüm işlemleri elektronik geçişe doğru gitmektedir.
Peki bugün bu e-geçişler devam ederken gelecekte bizi bekleyen daha ne olabilir? Diye
sorarsak. Yazılım firmalarının yapay zekayı sistemlere ekleyerek tekrarlanan ve elektronik işleyen
yapıların insan tarafından değil de yapay zeka ile gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu çok da uzakta
değil.
Sanal gerçeklik, yapay zeka, robotik sistemler artık gelecekteki hayatımıza ve mesleğimize
gireceğini yaşayarak görürüz.
“Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan… Değişime en çok adapte olabilendir, hayatta
kalan.” Charles R. Darwin
“Hiç kimse değişime karşı değildir, yeter ki ucu kendisine dokunmasın.” Ahmet Hamdi Tanpınar
Mesleğin değişimindeki bu çağda uyum sağlamak için, bilişim ve teknolojik gelişmeleri
yakından takip ve uygulamak ile yakalayabilirler. Herkese bu geçişte şimdiden başarılar, başarının
temel kaynağı sevgidir, mesleğinizdeki sevginin daim olmasını dilerim.

                      Tuncay ÜNVERDİ
              Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Meslek İçi Eğitim ve Mevzuat Komisyon Başkan Yardımcısı