Elektronik Fatura ve Deftere Geçiş

Elektronik Fatura ve Deftere Geçiş
Elektronik uygulamalar, hayatımızın her alanında hızlı bir şekilde geçmektedir. Devletin hizmet verdiği Sosyal Güvenlik, Sağlık, Eğitim ve Adalet başta olmak üzere hali hazırda birçok kurum ve kuruluşlar hizmetlerini elektronik ortama taşımışlardır.
Meslek mensubu arkadaşların mali işlerini takip ettiği mükellefler için kağıt ortamındaki bildirimlerden, önceki yıllara göre Gelir İdaresinin geçiş yaptığı elektronik uygulamalar;
2004 : Elektronik Beyanname Bildirimi, SGK Elektronik Bildirimi
2005 : BA-BS Bildirimi
2006 : VEDOP Sorgulama Sistemi
2008 : Elektronik Fatura Uygulaması, YMM Sözleşme Bildirimi
2010 :Elektronik KDV İade Analiz Raporu, YMM Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporları
2011 : Elektronik Vergi Levhası Uygulaması, Elektronik Tahsilat, Elektronik Defter Uygulaması
2012 :Mükellef Bilgileri Bildirim Formu, Elektronik Ortamda Kira Beyanı Uygulaması
devam etmektedir.
20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazetede yayınlanan 454 sıra nolu vergi usul kanunu genel tebliğ hükümleri ile;
Maliye Bakanlığında kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında denetimin verimliliğini arttırmak için kapsamı genişletmek üzere 2014 yılı cirosu 10 milyon TL üzeri bilanço usulüne tabi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kağıt ortamında düzenledikleri satış faturaları ve kanuni defterlerden Yevmiye ve Kebir defterini 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.
Yasanın mükelleflere getirdiği zorunluluk kapsamında, E-fatura ve E-Defter uygulamalarını yapabilmeleri için yıl sonundan önce hazırlık yapmalarında yarar vardır. Aksi halde cezai durumla karşı karşıya kalmaları söz konusudur.
İşletmeler Satış faturalarını kağıt ortamında tanzim ediyor iken ihtiyacı olan, noterden tasdik edilmiş kağıt fatura ile en azından tükenmez kalem yeterli idi.
Ancak E-Fatura uygulama zorunluluğu getirilen mükellefler, işletmesinde E-Fatura tanzim etmesi için ihtiyaca göre bir bilgi işleminin olması gerekmektedir. Bilgi işlem içinde bilgisayar, yazıcı, internet, yazılım ve ihtiyaca göre diğer donanım ve yazılımlarıdır. Yani mükellef E-Fatura uygulaması yapabilmesi için işletmesindeki bilgi işlem konusunda eksiklerini tespit ederek bunları hazırlık aşamasında temin etmesi gerekmektedir.
İşletmede kullanılacak E-Fatura için alınan yeni bilgi işlemin donanım ve yazılım için de kullanacak olan personel sayısı ve personelin eğitim zamanı belirlenmelidir.
E-Fatura ve E-Defter uygulama başvurusu yapmadan önce TÜBİTAK mali mühür temin edilmesi gerekmektedir. Mali Mührü temin eden mükellef E-Fatura ve E-Defter uygulama başvurusunu internet ortamından kurumun internet sitesinden hazırlık aşamasında yapacaktır.
E-Fatura ve E-Defter uygulamasında 3 yöntem mevcuttur.
1. Gelir idaresi Portalı
2. Mükellefin kendi bilgi işlem yazılımı ile entegrasyonu
3. Özel entegrasyon
Yönteminden biri seçilerek başvuru işlemi sonuçlandırılır.
E-Fatura başvuru zamanı çok önemli olup, kayıtlı mükellefler listesine dahil olduktan itibaren 7 gün içerisinde Satış faturasını kayıtlı E-Fatura kullanıcılarına elektronik ortamda göndermek zorundadır. Bu sebeple E-Fatura uygulamasına başlayacağı tarih belirtirken dikkat edilmesi gerekmektedir.
E-Defter başvuru zamanı, uygulamaya başlayacağı dönemden önceki dönem başvuru yapması gerekmektedir. Örneğin Ocak 2016 dönemi E-Deftere geçen mükellef Aralık 2015 dönemi başvuru yapması gerekmektedir.
Sonuç elektronik uygulamalardan E-Fatura ve E-Defter uygulamasına geçmeden önce yapılması gereklerin hazırlık aşamasında bir plan ve program dahilinde sırasıyla yapılması vakit geçirmeden son gün gibi bir süre beklenmeden harekete geçilmesinde fayda vardır.
Tuncay ÜNVERDİ
Meslek İçi Eğitim ve Mevzuat
Komisyon Üyesi