FAALİYET KODU İTİBARİYLE MÜCBİR SEBEP SORGULAMA EKRANI AÇILMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep durumu sorgu sonucu ekranı açılmıştır.
İlgili sayfaya ulaşmak için şu adımlar takip edilecektir: interaktif vergi dairesi > BİLGİLERİM > 518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu