Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı - SMMM Ali İhsan Türkyiğit

Hükümetin imzaya açtığı Gelir Vergisi Kanunu tasarısı henüz açıklanmasa da elde ettiğimiz bilgilere göre aşağıdaki değişikliklerin yapılması düşünülmektedir.

1- Veraset İntikal Vergisi kalkmaktadır.

2- Bağışlarda kademeli vergi gelmektedir.

3- Şirketlerin ve şahısların Gayrı Menkul satışları yeniden düzenlenmektedir. Bilindiği gibi şirketler 2 yıldan fazla elinde tuttuğu Gayri Menkulün satışında elde ettiği karın % 75 miktarına vergi ödememektedir. Yine şahıslar temel konutlarını satarlarsa elde ettikleri gelir vergiden muaftı. Yeni tasarıda ise gerek şirketlerin Gayri Menkulleri gerekse gerçek kişilerin sadece temel konut satışlarında kademeli muafiyet getiriliyor. Böylece şirket ve gerçek şahıs Gayri Menkulünü; 2 Yıldan sonra satarsa % 40, 3 Yıldan sonra satarsa % 50, 4 Yıldan sonra satarsa % 60, 5 Yıldan sonra satarsa % 75 muafiyet uygulanacak, Birden fazla Gayri Menkul alıp satan gerçek şahıslar veya emlak işi yapan şirketler için bu muafiyet uygulanmayacaktır.

4- Gelir Vergisi mükellefleri 1-25 Şubat arası Yıllık Beyanname verecek ve böylece 4. Dönem Geçici Vergi beyanı kalkacaktır.

5- Gayri Menkul Sermaye İradı gelirlerinde % 25 Götürü gider uygulaması değişmektedir. İşyeri Kira Geliri elde edenler sadece gerçek gider beyan edebilecek, Konut Geliri elde edenler ise götürü gider % 15 olacaktır.

6- Basit Usul Vergi mükelleflerine Serbest Meslek Erbabı ödemeleri ve kira giderlerinde % 20 Stopaj yapma zorunluluğu geliyor.

7- Belediye sınırları içindeki Dolmuş ve Taksi işiyle uğraşanlar Basit Usulden gerçek kişi Gelir Vergisi mükellefiyetine geçecekler.

8- Telif gelirlerinde vergi yoktu sadece % 15 stopaj vardı. Şimdi yıllık 50.000.-TL üstü gelir elde edenler beyanname vermek ve gelir vergisi ödemek zorundalar.

9- Tacirler 0-5 yaş arası için kreş giderlerini kademeli olarak gelirden indirebilecek, kreş hizmeti veren işverenler de kreş giderlerini şirket masrafına yazabilecektir.

10- Konutlarında çalışan serbest meslek erbabı kira ve konut giderlerinin tamamını masraf yazabilecekler.

11- Çalışmayan eş için vergi indirimi % 10’dan % 15’e çıkarılacaktır.

12- Gerçek kişilerde geçici vergi oranı % 15’den % 20’ye çıkacaktır.

13- Vergi incelemelerinde kişinin geliri ile tespit edilen tüm giderleri incelenebilecektir.

14- Şirket hisse senetlerinin satışında 2 yıl sınırı kalkmaktadır.

15- 18-30 yaş arası yeni vergi mükellefleri dilerse; Asgari ücret* 12 Ay * % 15= formülüne göre bulunan miktar kadar 3 yıl süreyle vergi ödemeyecektir. Henüz meclise sunulmayan bu tasarıda değişiklikler olabilecektir.           

29.05.2013                                     

Ali ihsan TÜRKYİĞİT  

SMMM