Hangi Sebepleri Öne Sürerek İşten Çıkabiliriz ?

22/04/2014

 

HANGİ SEBEPLERİ ÖNE SÜREREK İŞTEN ÇIKABİLİRİZ?

 

                İnsanoğlu ne tuhaftır ki bir iş yerinde çalışmadığı zaman iş bulmak için bin bir türlü zorluklara katlanır, araya tanıdıklarını sokar, çevresindeki tüm insanları iş bulması için sıkıştırır, hatta torpil yoluyla bir yerlere girmeye çalışır. İş bulur bulmasına da kısa bir zaman sonra bir de duyarsınız ki tekrar iş yerinden ayrılmıştır. Bu ayrılmalar kimi zaman mesai saatlerinin yoğunluğundan, kimi zaman maaşlardaki düzensizlik ve tatmin karsızlık, kimi zaman da işverenden kaynaklı (örneğin cinsel taciz) olabilmektedir. Bu yazımda bir işçinin işten ayrılması için gerekli olan sebepleri İş Kanunu çerçevesinde yazmaya çalışacağım.

                4857 Sayılı İş Kanununun 24. maddesi işçinin haklı sebeplerle fesih haklarını sıralamıştır. Bu kanun maddesine göre işçinin sözleşmesi belirli veya belirsiz olsun, işçi aşağıdaki sebeplerden dolayı iş akdini derhal feshedebilir.

 

I. SAĞLIK SEBEPLERİ:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa

II. AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER:

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa

III. ZORLAYICI SEBEPLER:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa

 

Sonuç olarak, işe girdikten sonra işten nasıl çıkarım, hangi sebepleri ileri sürebilirimi düşünmektense, işe girmeden önce iş konusundan yeterli ve detaylı bilgiler alınmalı, o işi yapıp yapamayacağımız konusunda emin olmalıyız. Ayrıca bildiğiniz üzere işverenler ve iş yerinizdeki amirleriniz işe yeni alınan personele ciddi eğitim masrafları ve zaman harcayabilmektedir.

 

 

ALİ İHSAN KAYACI, 

S.M.Mali Müşavir