İşlemler

STAJ YAPANLARIN ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ İSTENEN EVRAKLAR
1) Üye Kayıt Başvuru Formu 1 Suret
2)SM / SMMM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu 2 Suret
3) TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi 2 Suret
4) TÜRMOB Ödenti Belgesi2.560 TL /2 Suret
5) Vergi Dairesi Ödenti Belgesi 769.20 TL / 2 Suret
6) Oda Ödenti Makbuzu 1.030,00 TL
7) İkametgah Belgesi 1 Suret
8) Cumhuriyet Savcılığı'ndan Sabıkasızlık Kaydı 2 Suret
9) Kimlik Fotokopisi2 Suret
10) Nüfus Cüzdan Sureti 1 Suret
11) Biyometrik Fotoğraf 11 Adet
  
ÖNCEDEN RUHSATI OLMAYIP GEÇİCİ SM RUHSATI  
ALDIKTAN SONRA SMMM OLANLAR 
1) Üye Kayıt Başvuru Formu 1 Suret
2) SMMM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu 2 Suret
3) Geçici SM Ruhsat BelgesiAslı
4) TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi 2 Suret
5) TÜRMOB Ödenti Belgesi2.560 TL /2 Suret
6) Vergi Dairesi Ödenti Belgesi 769.20 TL / 2 Suret
7) İkametgah Belgesi 1 Suret
8) Cumhuriyet Savcılığı'ndan Sabıkasızlık Kaydı 2 Suret
9) Kimlik Fotokopisi2 Suret
10) Nüfus Cüzdan Sureti 1 Suret
11) Biyometrik Fotoğraf 11 Adet
  
SM RUHSATI OLUP SMMM OLANLAR 
1) SM Ruhsat ve Kimlik Belgesinin Aslı1 Suret
2) SMMM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu 2 Suret
3) TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi 2 Suret
4) TÜRMOB Ödenti Belgesi885 TL /2 Suret
5) Vergi Dairesi Ödenti Belgesi769.20 TL/2 Suret
6) Varsa Sm Kaşesi Değişimi İçin TÜRMOB Ödenti Belgesi270 TL
7) Kaşe Talep Formu2 Suret
8) Bürosu Varsa Büro Tescil Belgesinin Aslı1 Suret
9) Biyometrik Fotoğraf 6 Adet
KAŞE BAŞVURUSU  
1) Kaşe Talep Formu 2 Suret
2) Kaşe Bedeline İlişkin TÜRMOB Ödenti Belgesi 270 TL /2 Suret
3) Oda Ödenti Belgesi 50 TL
4) Bürosu Olanlar İçin SGK Çıkış Belgesi 1 Suret
  
RUHSAT, KİMLİK VE KAŞE YENİLEME İŞLEMLERİ  
Ruhsat İçin Kayıp Halinde Yapılacak İşlemler  
1)SM / SMMM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu 2 Suret
2) TÜRMOB Ödenti Belgesi75 TL /2 Suret
3) Gazete Kayıp İlanı1 Suret
4) Biyometrik Fotoğraf 6 Adet
  
Kaşe İçin Kayıp Halinde Yapılacak İşlemler  
1) Kaşe Talep Formu 2 Suret
2) Kaşe Bedeline İlişkin TÜRMOB Ödenti Belgesi 270 TL / 2 Suret
3) Gazete Kayıp İlanı 1 Suret
  
Kimlik İçin Kayıp Halinde Yapılacak İşlemler  
1)SM / SMMM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu 2 Suret
2) TÜRMOB Ödenti Belgesi50 TL /2 Suret
3) Biyometrik Fotoğraf 3 Adet
4) Gazete Kayıp İlanı 1 Suret
  
Ad - Soyad Değişikliği Halinde Ruhsat ve Kimlik Başvuru İşlemleri  
1)SM / SMMM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu 2 Suret
2) TÜRMOB Ödenti Belgesi 125 TL / 2 Suret
3) Ruhsatın Aslı  
4) Kimliğin Aslı  
4) Evlilik Cüzdanı veya Boşanma Kararı  
5) Biyometrik Fotoğraf 6 Adet
  
BÜRO İŞLEMLERİ  
Büro Açılışı  
1) Büro Faaliyetinde Bulunacaklar İçin Dilekçe 1 Suret
2) Vergi Dairesi Açılış Yoklama Tutanağı Fotokopisi 1 Suret
3) Kaşe Talep Formu 2 Suret
4) Kaşe Bedeline İlişkin TÜRMOB Ödenti Belgesi 270 TL / 2 Suret
5) Büro Tescil Belgesi Oda Ödenti Dekontu 90 TL
6) Biyometrik Fotoğraf 1 Adet
  
Büro Adres Değişikliği  
1) Adres Değişikliğini Belirtir Dilekçe 1 Suret
2) Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi 1 Suret
3) Büro Tescil Belgesi Aslı  
4) Biyometrik Fotoğraf 1 Adet
  
Büro Kapanışı  
1) Büro Kapanış Dilekçesi1 Suret
2) Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı Fotokopisi1 Suret
3) Büro Tescil Belgesi Aslı  
  
NAKİL İŞLEMLERİ  
1) Nakil Dilekçesi1 Suret
2) İkametgah Belgesi 1 Suret
3) Üye Kayıt Başvuru Formu 1 Suret
4)SM / SMMM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu 2 Suret
5) Ruhsat ve Kimlik Değişim Bedeli Ödeme Makbuzu 120 TL / 2 Suret
6) Oda Aidat Bedeli 275 TL
7) Ruhsat ve Kimlik Aslı  
8) Kimlik Fotokopisi 2 Suret
9) Sabıkasızlık Kaydı 2 Suret
  
KAYIT SİLME İŞLEMLERİ  
Vefat Halinde  
1) Varisler Tarafından Yazılan Dilekçe 1 Suret
2) Ölüm Kağıdı 
3) Ruhsat ve Kimlik Aslı  
4) Varsa Büro Tescil Belgesi Aslı 
5) Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı  
6) Varsa Kaşe  
  
YMM Olunması Halinde  
1) Dilekçe 
2) YMM Ruhsat Fotokopisi 
  
Fesih Halinde  
1) Dilekçe  
2) Ruhsat ve Kimlik Aslı  
3) Varsa Büro Tescil Belgesi Aslı 
4) Varsa Kaşe