MUHASEBE HAFTAMIZ KUTLU OLSUN

 Saygıdeğer Meslek Mensupları;

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır.

Biz meslek mensupları olarak üreten, çalışan, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışan, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. 30 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet etmekteyiz.

2019 yılı itibariyle 30 yıllık bir süreci geride bırakan mesleğimiz; devlet ile işveren arasında adeta bir köprü görevi görmektedir. Mesleğimiz tüm alanları kapsaması nedeniyle kamu maliyesi ve işletmelerin güçlenmesinde öncü rol oynamaktadır. Bu nedenledir ki; ülke ile işletmelerin rekabetinin güçlenmesinde mesleğimizin etkeni fazladır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler olarak mesleğimizin öneminin farkına varılması ve uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi temennimizdir.

Bizler kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktayız. Buna istinaden üyelerimize yönelik getirilen yıllık en az 30 saatlik zorunlu eğitimde mesleğimizin kariyer mesleği olması hedeflenmektedir. Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız sorunların, diyalogla ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır.

Ayrıca son dönemlerde çeşitli illerde yaşanan meslek mensubu arkadaşlarımızın iş stresine bağlı olarak gerçekleşen vefatları hepimizi derinden etkilemiştir. Vefat eden meslek mensubu arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yönetim Kurulu olarak ilk görev aldığımız günden itibaren meslekte mücbir sebep hali uygulamasının başlatılmasıyla alakalı ilgili kurumlara farklı zamanlarda talebimiz yazı ile iletilmiş bulunmaktadır ve bu yöndeki başvuru ve taleplerimiz her daim devam edecektir. Meslek mensubu milletvekillerinin TBMM’ne sundğu mücbir sebep ve diğer konularla ilgili tasarı umarız kanunlaşır.

Kamu ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz.

Ülkemizde ve mesleğimizde yaşanan sorunların dayanışmayla, iş birliğiyle ve anlayışla çözüleceğine inanıyoruz. Yarınlara umutla bakacağımız bir geleceği hep birlikte hazırlayacağız.
Muhasebesi olmayanın geleceği olmaz düsturu ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyorum.

       Hüseyin ÖZBAY
Gaziantep SMMM Odası Başkanı