SGK İŞVERENLERİNİN DİKKATİNE!

 

31 EKİM 2017 SALI ERTELENEN PRİM BORÇLARININ ÖDENMESİNDE SON GÜNDÜR.

Bilindiği üzere 27 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Torba kanun
ile 5510 Sayılı kanuna prim ertelemesi konusunda ek madde eklenmişti.

Eklenen geçici madde ile SGK 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat aylarına ait primlerin son ödeme tarihi 9 ay süre ile ertelenmişti.

6770 Sayılı Torba Kanun’la asgari ücret desteği alınan çalışanlar için getirilen SSK prim ertelemeleri, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödenmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere işletmelerin finansal durumlarına katkıda bulunmak için 2016 Aralık, 2017 Ocak ve Şubat ayları SSK primleri ertelenirken, işsizlik sigortası ve damga vergileri ise tahsil edilmişti.

Kanunla birlikte yapılan düzenleme ile:

2016 Aralık ayı ertelenmeden faydalanılan tutar için son ödeme tarihi 31 Ekim 2017 olup, buna göre;
31 Ekim 2017 tarihinde hem 2017 Eylül ayı SGK primleri hem de 2016 Aralık ayı ertelenen SGK primleri ödenecektir.

İzleyen iki ayda da bu SGK prim ödemeleri hem cari ayın hem de ertelenmiş prim ödemeleri ile birleşecektir.

Ertelenen SSK primlerinin ödenmesi işverenler için oldukça önemli

bir husustur. Aksi halde işverenlerin yararlandığı teşviklerin iptal olması söz konusudur.

Bugünkü teşvik sistemine göre bu durum işverenlerde oldukça

büyük bir menfaat kaybı yaratacaktır.

İşverenlerimiz meslek mensuplarımızın bu konuda yapacağı uyarıları dikkate almalarını önemle öneririz.”

Mehmet NABİOĞLU

Gaziantep SMMM Odası Başkanı