Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli

SANAYİ SİCİL BELGESİ 

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Biliyorsunuz ki meslek hayatımız inanılmaz yorucu ve sürekli değişen kanunlar, tebliğler, tüzükler,yönetmeliklerle dolu bir meslek halini almıştır. Hangi meslekte bu kadar mevzuat değişikliği vardır acaba? Bu sorular yıllardan beri sorulur,ancak net bir cevap bulunamaz.Yine angarya işlere devam ederiz. Angaryaların hangisinden bahsetmeye kalksam sayısı belirsiz.Çünkü sonuç hiç değişmiyor; en son, yine uygulamaya devam ediyoruz.Yansıtılacak tüm ceza ve sorumluluklarla yine biz karşılaşıp,yine biz yorulacağız ve yine biz çözümleyeceğiz.

Konumun asıl konusu angaryalardan biri olan yine içinde bulunduğumuz Nisan ayının sonunda verilecek olan Yıllık İşletme Cetveli ‘dir. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5.maddesine göre bu bildirimi ” Sanayi İşletmeleri vermek zorundadırlar” diyor.

Sanayi işletmeleri diyor ancak, sorumlu mühendisleri yerine bizler vermek zorunda kalıyoruz. Bu konu tamamen işletmelerin üretimi ile ilgili olmasına rağmen her zaman olduğu gibi yine biz meslek mensubu arkadaşlar bu bildirimi yapıyor. Burada şimdi mühendis olduk görüldüğü gibi.

Üretim miktarı ,kapasite kullanım oranı ve adı üstünde tamamen üretimle ve makine teçhizatların özellikleri ile ilgili olmasına rağmen neden işletme müdürleri unvanını alan mühendisler tarafından verilmiyor? Bu bildirimin verilmesindeki amaç sanayicilerin üretimlerinin,makine ve teçhizatlarının, kapasitelerinin neler olduğunu görmektir.Bunu en iyi bilecek kişiler mühendislerdir ancak, tabi kanun karşısında en iyi mühendis ise biz meslek mensubu Mali Müşavirlerdir.

İşletme Cetvelinin biraz da nasıl işlendiğine bir göz atalım.Kapasite Raporunun sistem üzerinden olduğu gibi girilmesi isteniliyor. Giriş yaparken sistem bayağı yavaş ve saatlerce bilgisayar başından kalkmadan bu girişin yapılması isteniyor.Ayrıca kapasite raporu verilirken makinenin kazara kodu girilmemişse bide makine özelliğini bilmemiz ve ona göre kodunu da bulmaya çalışmamızda cabası.Bunu hallettikten sonra bide aynı makineden on tane varsa aynı makineyi sisteme on defa girmemiz gerekiyor.İnanın bunları yazarken halimize gülüyorum.Bu kadar teknolojiden faydalanılan bir ortamda bu kadar komik işlerle zaman kaybetmek nedendir anlayamıyorum.

Çözüm: Kapasite Raporunun tamamen girilmesi yerine belgeyi düzenleyen kurum tarafından kurumlar arası şifreleriyle bu bilgilerin görülmesinin sağlanmasıdır. Tıpkı Gümrük idaresinin Vergi Dairesine Vedop aktarma işleminin olduğu gibi.

Ticaret Odaları mail yada fakslarla 30 Nisan a kadar bütün işletmeler Yıllık İşletme Cetvellerini doldurup göndermek zorundadırlar diyorlar. Bilgi mesajı vereceklerine bu formun gönderilmesinin direkt Odaları tarafından kolay bir şekilde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüklerine bu bilginin gönderilmesini sağlayamıyorlar. Gerek yoktur çünkü bu işi en iyi hangi mühendisler yapar tabi ki biz Mali Müşavirler. Artık biz meslek mensupları da her şeye evet demek yerine bu kurumlara sanayicilerin işlemlerinin kolaylık gösterilmelerine imkan sağlanması ve bizlerinde bu angaryadan kurtarılma yöntemlerinin bu odalara bildirilmesi gerekiyor.

Yukarıda da değindiğim gibi sistem baştan yanlış. Çünkü Kapasite Raporu hangi odadan alınıyorsa ilgi müdürlük bu bilgileri bu odaların şifreleriyle ya da sitelerinden Firma Unvanlarının girilerek ulaşılmasına olanak sağlanması gerekir. Çünkü hazır bir belgenin yeniden giriş yapılmasının istenmesi tamamen mantıksız ve zaman kaybından başka bir şey değildir.

Eğer Odalar tarafından gönderilmesi sağlanamazsa şirketler bu bilgileri dosya olarak da gönderip Kapasitedeki bilgilerin kolaylıkla incelenmesi sağlanabilir. Yada kolaylık sağlanarak sadece makinenin cinsi sayısı bilgileri ve üretim miktarları girilmesi yeterlidir. Yani modeli,hızı,gücünü yazmak şirketlere bakanlık tarafından yeni makine mi sağlanacak ki bu bilgiler girilsin.

Bu bilgileri yıllardan beri veriyoruz bir sonuç olarak şudur denilmedi. Yani kapasiteniz yetersiz,makineniz eski,üretiminiz hatalı denilmedi. Teknolojinizi yenilemeniz de gerekir denilmedi.

Formun doldurulmasına bir örnek verecek olursak,bir Halı Fabrikası düşünelim.

Makine Teçhizatın Cinsi Miktarı Yerli/İthal

Van De Wıele Tezgah 6 Ad. İthal

Halı Overlok Makinası 4 Ad. Yerli

Forklift 2 Ad. İthal

Bobin Aktarma Makinası 3 Ad. Yerli

Şeklinde olabilir.

Sonuç kısmında ise Yıllık Üretim Miktarı, Satış Miktarı şeklinde kısa bilgilerle işlem sonuçlandırılması gerekir.

Eğer bunlar yeteriz kalıyorsa ilgili bakanlıkça bir mühendis tarafından tüm özellikleri ile makine ve teçhizatlar, üretim özelikleri hakkında her kurumdan rapor halinde verilmesi de sağlanabilir. Böylece ilgili bakanlık da amacı neyse ona ulaşmış olur.

Biz meslek mensuplarının daha çok ilgi alanı mali konulardır. Makinelerin özelliklerinin neler olduğu bizi bağlamaz. Çünkü Bizler mühendis değiliz. Mesleğimize sahip çıkmadığımızdan dolayı bu angaryaları üstleniyoruz. Onun için mesleğimize sahip çıkarak kimin hangi işleri yapması gerektiğini kamuoyuna ve sivil toplum kuruluşlarına bunları bildirmemiz gerektiğini düşünerek hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

 

 Meslek içi Eğitim Ve Mevzuat

             Komisyon Üyesi

          Ayhan GÜNEŞ SMMM