Tesmer Yönetim Kurulu

HAKAN ÖZSEVENBAŞKAN
HALİL İBRAHİM TANKİŞİBŞK. YRD.
ALİ NECAT BACAKSIZSEKRETER
MURAT DEMİRTAŞSAYMAN 
ABDURRAHMAN BOZGEYİKÜYE
GÜNEY ÇINAR ÜYE
MERYEM DOĞRUÜYE