YENİ BİR DÖNEME BAŞLARKEN

Çok Değerli Meslektaşlarım!

2013 yılı mayısından üç yıl geçtikten sonra bu köşeden yeniden sizlere seslenmenin mutluluğu içerisindeyim.

Yeniden MERHABA

28/29 Mayısta 2016 da yapılan 22.genel kurulla Gaziantep SMMM odasında bir seçim daha bitti.

Gaziantepli muhasebeciler,22.genel kurul ve seçimlerini bir şölen havası içerisinde dostluk kardeşlik mesajları vererek tamamladı.

Tüm camiaya hayırlı olsun.

Ancak bu son genel kurul, birçok ilklere imza attı.

İlk kez beş grup seçimlerde hizmet yarışına girdiler.

Belki ilk değil ama yüzde yetmişsekiz gibi önemli bir katılım sağlandı.Öyle ki üye sayısı 750 nin üstündeki oda seçimlerinde en yüksek katılım ilimizde gerçekleşti.

İlk kez gruplar birbirine üstünlük sağlayamadı ve ;

Yönetime aktif grup 3, Aksiyon 3,Dinamik bir temsilcilik verdi.

Disiplin de bunun aynısı; Aktif 2,Aksiyon 2,Dinamik 1.

Denetimde dinamik temsilci veremezken aktif bir, aksiyon iki temsilcilik aldı.

Öteki iki grup yani uzlaşma ve ahenk

her üç idari yapıya temsilcilik veremediler.

Ama renk ve ahenk kattılar.

Sizlerin tercihi olan bu sistemde sonuç nasıl olacaktı ?

İlk alternatif olarak, Aktif-Aksiyon-Dinamik birlikte yönetimde bir araya gelebilecek.

İkinci olarak, Aksiyonla-Dinamik ortak bir yapı oluşturabilecek,

Üçüncü olarak, Aktifle-Dinamik bir yönetim birlikteliği oluşturabilecek,

Dördüncü ve son olarak da SEÇİM.

Biraz kokusu duyulsa da ,son olasılık pek mümkün gözükmemişti.Neden mi yüzde yetmişsekiz katılımcının tayin ettiği iradeyi yok saymamız bizlere yakışan bir anlayış değildi.

Bu son seçeneği devre dışı bıraktığımızda diğer olasılıkların gerçekleşme şansı birbirine eşit gibi idi.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu alternatiflerin hepsi denendi ve sonuçta aktif-dinamik ortaklığı ile bu iş sonlandı.

Ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, bizler hepimiz yakalarımızdaki aktif-aksiyon-dinamik-ahenk-uzlaşmacı rozetlerimizi kaldırarak odamızın rozetiyle yeni görev için huzurlarınızdayız.

Meslek örgütümüzde üç yılda bir yapılan seçimlerin bu yılda çok renkli geçmesi büyük ölçüde seçim sistemi ile alakalı.

3568 sayılı meslek yasamızın 5786 sayılı kanunla 26.07.2008 tarihinde yürürlüğe girerek mesleğin gelişimine hizmet edecek birçok değişiklik yerine ,meslek örgütünde yöneticilerin kimler olacağının tespitine yönelik değişiklikler yapıldı.Bu değişikliğin adı da nisbi temsil sistemi idi.

Özellikle yönetime gelme konusunda kendini şanslı görmeyenlerin büyük gruplardan koparak grup kurma heveslerini körükleyen bu sistemde, radikal bazı söylevlerle taraftar buldu.

Ve bilhassa üye sayıları fazla olan odalarda bir anda grup sayısı arttı ve gruplaşma ve ayrışmalar başladı.

Sonuçta birçok ilde ve ilimizde iki, üç ya da daha fazla başkan adayları aynı yönetim içerisinde yer aldılar.

Seçimler öncesi bazı seçim taktiklerini ve bazı yapılması mümkün olmayan boş vaatler vardıysa da ;

Söylevlerin aynı, çözüm önerilerindeki paralellik olan bir seçim atmosferi yaşadık.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus vardı ki,

Asıl olan meslek odalarımızın kuruluş amacının ne olduğu, hangi sorunların çözümünde üyeleri ile birlikte hareket edebileceği noktasının doğru tespit edilmesi gerçeğidir.

Bunu anlamak için meslek odalarının hareketi sınırlarını belirleyen meslek yasasına bakmak yeterlidir.

Meslek odalarının kuruluş amacı, meslek onurunu ve üye haklarını korumaktır.

Üyeyi sıkıntıya sokan maddelerle ilgili de baskı grubu oluşturarak değişimi için odalar,türmob nezninde çalışmalar yapmaktır.

Bizler bu yeni dönemde;

Ayrıştırıcı, ötekileştirici anlayış ve uygulamalar içinde olmayacağız. Ülke genelinde de, bu tür anlayış ve uygulamaları eleştirmekten, bunlara karşı tavır almaktan da asla vazgeçmeyeceğiz.
Meslek yasamızın 27'nci kuruluş yıldönümünde seçilen yeni Yönetim Kurulu olarak, mesleki sorunlar üstüne odaklanarak sıkıntıları ortadan kaldırmak istiyoruz.

“ İnsanlara iyilik öngören bu kutsal günlerin, ülkemize ve bölgemize barış ve kardeşlik içinde mutlulukla yaşayacakları bir hayat getirmesi dileğiyle, bayramınızı kutluyor,

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”

Mehmet NABİOĞLU
    Oda Başkanı