YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ’LAR NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

 

                                                                                                                                   09.09.2015

            Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, GİB başkanlığının “47 maddelik Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planında (2011-2013) madde 13’ e göre “Denetim kapasitesinin güçlendirilmesi”  amacıyla; “POS cihazlarının yazar kasalarla uyumlaştırılması” çalışmaları başlatılmıştır.

            Bu kapsamda yasal alt yapı oluşturularak, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 69 ve 70 nolu Genel Tebliği ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 426 ve 427 seri nolu genel tebliğleri ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu kılınmıştır.

            İlgili yasal düzenlemelere göre, kademeli bir geçiş öngörülmüş olup,

            Buna göre;

            1) Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31/12/2013 tarihine kadar onaylanabilecektir.

            2) Önceki mevzuata istinaden onaylanan ödeme kaydedici cihazlar, 31/12/2015 tarihine kadar satılabilecektir.

            3) Mükellefler ellerindeki önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. Mali hafızası dolanlar hemen yeni nesil cihaza geçmek zorundadırlar.

            4) 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmayacak ve cihaz hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

            5) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde Seyyar EFT-POS Cihazı Kullananlar 01/10/2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

            6) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 01/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

            Bu kapsamda; Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alacak mükelleflerin eski yazarkasalarını yetkili servislerinde hurdaya ayırtmak suretiyle, bağlı bulunduğu vergi dairesine veya mal müdürlüklerine yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak için dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu başvuruya istinaden vergi idaresi ökc satın alma izin yazısı verecektir. Bu izin yazısıyla ilgili tebliğde belirtilen şartları taşıyan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz satın alınması gerekmektedir. Mükellefler, satın aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır.

Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını alacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren (yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır."

                                                                                                         

                                                                                                          Metin ÜZÜMCÜ

                                                                                                             Mali Müşavir

                                                                                                    Mevzuat Komisyonu Üyesi