YENİ NESİL Ö.K.C. İLE İLGİLİ MECBURİYET VE ÖNEMLİ HUSUSLAR - SMMM Hatice Budak

YENİ NESİL  Ö.K.C. İLE İLGİLİ  MECBURİYET VE ÖNEMLİ   HUSUSLAR

 

       15.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayınlan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde  konu açıklanmaya çalışılacaktır.

        İlgili mevzuata göre Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflere kademeli olarak YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ kullanma  zorunluluğu getirilmiştir.

 

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ ÇEŞİTLERİ

1-Basit Bilgisayar Bağlantılı Cihazlar

2-E.F.T – POS Özelliği Olan Cihazlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.Ayrıca akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen Ö.K.Cihazlarda bu tebliğ kapsamına girmektedir.

 

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMAK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER, KULLANMAK ZORUNDA OLDUĞU CİHAZ VE YÜKÜMLÜLÜK BAŞLAMA TARİHLERİ

 

NO

MÜKELLEF

YÜKÜMLÜLÜK TARİHİ

CİHAZ CİNSİ

1

Seyyar E.F.T  pos cihazı kullanan mükellefler

01.10.2013

E.F.T pos özelliği olan Y.N.Ö.K cihazlar

2

Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler

01.10.2013

E.F.T pos özelliği olan Y.N.Ö.K cihazlar

3

Basit bilgisayar bağlantılı olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükellefler (3100 sayılı kanuna göre muaf tutulanlar hariç)

01.01.2016

Daha sonra belirlenecek

4

Akaryakıt pompalarına bağlanan Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler

İlgili Teknik Klavuz yayınlanana kadar eski cihazlar geçerli.

05.03.2013 tarihinde yayınlanan Y.N.Ö.K cihaz 2 nolu teknik klavuzu 28. bölümünde Akaryakıt pompaları için ayrı bir teknik klavuz yayınlanacağı belirtilmekle beraber henüz yayınlanmamıştır. 

5

İhtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler

01.01.2016

Daha sonra belirlenecek

6

Ödeme Kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan diğer mükellefler 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar mevcut cihazlarını kullanabilirler.01.01.2014 tarihinden itibaren dolan mali hafızalar yerine yenileri takılmaz.

01.01.2015

Daha sonra belirlenecek

 

 

CİHAZLARIN KAYIT SÜRELERİ

        Belirli bir tür cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler (Örneğin E.F.T – POS özelliği olan cihaz) cihazın alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde diğer mükellefler 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçe ile kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Örneğin ; 01.07.2013 tarihinden itibaren E.F.T-POS özelliği olan cihazı kullanmak zorunda olan bir mükellef  01.07.2013 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde kayıt işlemini tamamlamalıdır.

 

ÖNEMLİ BİR HUSUS

        Ayrıca tebliğde açıklanmamak ile beraber Gelir İdaresi  uzmanları ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazı temin eden kurum ile  görüşmemiz neticesinde; Önceden vermiş  olduğumuz mal veya hizmet karşılığı cari hesap tahsilatı için bu cihazların kullanılması durumunda mükerrer faturalama mı? olacak (cihaz işlem anında otomatik işlem faturasını da kestiği için) sorusunun cevabını da almış bulunmaktayız.

Cihazda bulunan özelliği kullanarak daha önce kesmiş olduğumuz Fatura tarih ve Numarası sisteme girilecek ve mükerrerlik önlenmiş olacak.

 

CEZAİ MÜEYYİDE

Bu tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri veya ithalatçıları hakkında V.U.Kanunun mükerrer 355.maddesi hükümleri uygulanır.

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                         16.08.2013

 

                                                                                                                                           SMMM

                                                                                                                                 HATİCE BUDAK