Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu Mobil Sürüm

Tam sürüme geçmek için tıklayın.
Kullanıcı Adı: Şifre:
  Üye Ol
 
Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu  »  Mevzuat Forumu  »  Çalışan Temsilcisi Seçtiniz mi?
mehmetkurt 13.02.2014- 17:23

Çalışan Temsilcisi Seçtiniz mi?
 


 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Çalışan Temsilcisi” başlıklı 20 nci maddesine göre işverenler çalışan temsilcisi seçmek veya atama yapmak zorundadırlar.

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirir. Çalışan temsilcisinin seçilmesi veya atanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemler işveren tarafından yerine getirilecektir.

Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar arasından seçimle belirlenir.

Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilân edilir.

Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için belirli niteliklere sahip olması lazımdır. Bu nitelikler;

a- İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,

b- En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,

c- En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

Belirli süreli veya geçici işlerde tam süreli daimi çalışanı ve 3 yıllık iş deneyimi bulunmayan çalışan veya aday bulunmaması halinde 3 yıllık iş deneyimi bulunan, çalışanlar veya adaylar arasında yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması hükümleri uygulanmaz.

Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde; tam süreli daimi çalışanı olması, En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması gibi nitelikler aranmaz.

İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı çalışan sayısına göre belirlenir:

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.

c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.

d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.

e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

Çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

İşyeri temsilcisi seçimi, işyerinde çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylama ile yapılır. Oylama gizli yapılır. En fazla oy alan adaylar çalışan temsilcisi olur. Seçim sonuçları 5 yıl geçerlidir. Sendika bulunan işyerlerinde sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir.

Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil eder.

Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz.

Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

Çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde kurul üyeleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında özel eğitim verilmesi sağlanabilir

2014 yılı için çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi halinde uygulanacak İdari Para Cezası tutarı 1.120,00 TL dir.Mehmet Fatih GELERİ
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

[url=http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=6973]http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=6973[/url]


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2013   phpKF Ekibi