Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu Mobil Sürüm

Tam sürüme geçmek için tıklayın.
Kullanıcı Adı: Şifre:
  Üye Ol
 
Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu  »  Mevzuat Forumu  »  Dönem Sonu Yapılacak İşlemler
mehmetkurt 07.04.2014- 08:47

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN UYGULAMALI AÇIKLAMASI

Tarih: 26.01.2010

1) Dönem sonlarında küsürat bakiyeleri nasıl kapatılır ve terse dönen hesaplar hangi hesaba virmanlanır? Uzun vadeli gider ve krediler hesapları nasıl kapatılır?

Dönem sonunda öncelikle küsürat bakiyesi veren hesaplar 689 (KKEG) ve 679 hesap ile kapatılır. Ayrıca terse düşen bakiyelerde   kapatılır;

Örneğin alacak bakiyesi veren 120 hesaplar 340 hesaba be borç bakiyesi veren 320 hesaplar ise 159 nolu hesaba virmanlanır ve ertesi yıl açılış fişinden sonra tekrar eski hesaplarına kaydedilir.

----------------------------------31.12.XXX----------------------------------

120           XXX

340       XXX

Terse dönen hesabın ilgili hesaba virmanı

-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------31.12.XXX---------------------------------

  159 XXX

320         XXX

Terse dönen 320 lerin 159 hesaba virmanı

------------------------------------------------------------------------------------


Ayrıca 280 nolu hesapta izlenen tutarlar yılın bitmesiyle beraber 180 nolu hesaba virmanlanır. Şöyleki;

31.12.2009 sonunda 280 nolu hesapta 50.000 TL bakiye bulunsun ve bunun 30.000 TL’si 2010 yılına ve geri kalan 20.000 TL ise 2011 ve sonraki yıllara ait olsun. Virmanlama şöyle yapılır;

------------------------------------------31.12-------------------------------------------

180       30.000

280             30.000

Uzun vadeli giderlerin kısa vadeli giderlere aktarılması

---------------------------------------------------------------------------------------------

Aynı şekilde yukarıdaki mantığın aynısıyla uzun vadeli krediler hesabı da kısa vadeli krediler hesabına aktarılır

------------------------------------------------31.12-----------------------------------------

400             XXX300             XXX

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kredilere aktarılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------


2) Dönem sonlarında satışların maliyeti nasıl bulunur ve muhasebe kaydı nasıldır?

Cevap) 150 nolu ilk madde ev malzeme hesabının stokta kalan kısmı hariç geri kalan kısmı tamamı 710 nolu hesaba virmanlanır

------------------------------------31.12------------------------------------------

710             XXX

150     XXX

Satışı yapılan stokların direkt ilk madde giderine virmanlanması

------------------------------------------------------------------------------------


3) 710-720 ve 730 nolu hesaplar dönem sonunda nasıl kapatılır?,

Cevap) Bu hesaplar yansıtma hesapları yardımıyla 151 yarı mamuller – üretim hesabına alınır

------------------------------------------------31.12------------------------------------------

151       XXX

                                                            711       XXX

                                                            721       XXX

                                                            731       XXX,

Giderlerin yarı mamullere aktarılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------31.12------------------------------------------

711       XXX

721       XXX

731       XXX

                                                            710       XXX

                                                            720       XXX

                                                            730       XXX,

Gider ve yansıtma hesaplarının kapatılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------


4) Dönem sonunda 151 yarı mamuller hesabını nasıl kapatacağım?

Cevap) Yıl sonunda yarı mamuller hesabında kalan yani şirketin yarı mamul stoklarında görünen tutar hariç kalan tutar 152 mamuller hesabına aktarılır. Şöyle ki;

----------------------------------------31.12-----------------------------------------------

152       XXX

151     XXX

Yarı mamullerin giderlere aktarılması

------------------------------------------------------------------------------------------------


5) Dönem sonlarında 152 mamuller hesabını nasıl kapatacağım,

Cevap) Yıl sonunda stok sayımı yapılır ve mamullerde stokta kalan tutar hariç geri kalan 152 deki tutarın tamamı satılan mamul maliyeti hesabına atılır

------------------------------------------------31.12-----------------------------------------------

620             XXX

152     XXX

Mamullerin satılan mamul maliyeti hesabına aktarılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


6) Dönem sonunda 700’li hesaplarda izlediğimiz gider hesaplarını nasıl kapatacağım?

Cevap) Dönem sonlarında 700 lü hesaplarda hesaplarda izlenen gider hesaplarını yansıtma hesapları yardımıyla gelir tablosu hesaplarına aktarırız

---------------------------------------------------31.12----------------------------------------

630             XXX

631             XXX

632             XXX

660             XXX

751             XXX

761             XXX

771             XXX

781             XXX

Gider hesaplarının gelir tablosu hesaplarına aktarılması

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

7) Dönem sonlarında 700’lü yansıtma ve gider hesaplarını nasıl kapatacağım,

Cevap) Dönem sonlarında hem yansıtma hemde gider hesapları karşılıklı olarak kapatılacaktır.

------------------------------------------31.12-----------------------------------------

751       XXX

761       XXX

771       XXX

781       XXX

750             XXX

760             XXX

770             XXX

780             XXX

Gider ve yansıtma hesaplarının kapatılması

------------------------------------------------------------------------------------------


8) Dönem sonunda dönem karı ve yasal yükümlülükler karşılığı nasıl hesaplanır?

Cevap) Tüm yansıtma hesapları yapılıp ilgili hesaplara aktarıldıktan sonra ve satınla mamul hesabı belirlendikten sonra 600 lü hesapların mizanı alınır ve gelir ile gider hesapları arasındaki fark gelir hesaplarının lehine ise yani ticari kar çıkmışsa buna kanunen kabul edilmeyen giderleri de ekleriz ve çıkan rakamı yüzde 20 ile çarpıp aşağıdaki kaydı yaparız

-------------------------------------31.12-------------------------------------------

691             XXX

370             XXX

Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması

----------------------------------------------------------------------------------------

Bu işlemi yaptıktan sonra 600 lü hesapların mizanı bir daha alınır ve gelir tablosu tanzim edilir.9) Dönem sonunda şirketin Dönem Kar/Zararı hesabı nasıl oluşturulur.

Cevap) Gelir tablosu kalemlerini karşılıklı olarak kapatmak gerekir. Aşağıdaki kaydın yapılması lazım,

-------------------------------------------------31.12----------------------------------------------

600       XXX

601       XXX

602       XXX

640       XXX

642       XXX

643       XXX

644       XXX

645       XXX

646       XXX

647       XXX

671       XXX

679       XXX

690             XXX

Gelir hesaplarının dönem kar/zararına aktarılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Daha sonra gider hesaplarını dönem kar zararına aktarırız,

---------------------------------------------------31.12---------------------------------------------

690       XXX610             XXX

611             XXX

612             XXX

620             XXX

621             XXX

622             XXX

623             XXX

630             XXX

631             XXX

632             XXX

653             XXX

654             XXX

655             XXX

656             XXX

657             XXX

658             XXX

680             XXX

681             XXX

689             XXX

Gider hesaplarının dönem kar/zararına devri

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Yukarıdaki işlem sonucu dönem karı hesabımız (690 hs) alacak bakiyesi veriyorsa bunu ters kayıtla dönem net karına aktarırız. Şöyle ki;

-----------------------------------------------31.12-----------------------------------------

690       XXX

                                                            691       XXX

                                                            692       XXX (Dön net kar/zarar hesabı)

-----------------------------------------------------------------------------------------------Daha sonra bu hesabı bilanço hesabı olan dönem net karına aktarırız

-----------------------------------------------31.12-----------------------------------------

692       XXX

570             XXX

-----------------------------------------------------------------------------------------------Bu işlemin ardından 193 nolu hesaptaki tutar 371 hesaba devredilir. Ancak bunu yaparken 371 hesap 370 hesabı geçmemeli.

---------------------------------------------31.12---------------------------------------

371       XXX

193             XXX

------------------------------------------------------------------------------------------Ertesi yıl nisan ayında kurumlar vergisinin ödenmesiyle birlikte 370 ve 371 hesap karşılıklı kapatılır.

---------------------------------------26.04-----------------------------------------

370       XXX

371             XXX

--------------------------------------------------------------------------------------Kaynak: [url=http://www.MuhasebeTR.com]Muhasebe, Mevzuat, Türkiye’nin Muhasebe ...[/url]Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2013   phpKF Ekibi