Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu Mobil Sürüm

Tam sürüme geçmek için tıklayın.
Kullanıcı Adı: Şifre:
  Üye Ol
 
Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu  »  Mevzuat Forumu  »  Akaryakıt İstasyonunda Fatura
çanakkale17 18.04.2014- 17:02


Sayın Forum Katılımcıları,

Akaryakıt istasyonuna mal çekerken katlanılan gider aracın yaktığı benzin ve mazot için şirket ay sonunda şirket kendi kendine fatura kesmiştir.

1. Yapılan işlem doğru bir uygulama mıdır?

2.Şirket gelirini "600-391 ve 120 " hesaplarla kayıt altına almalı mıdır?

3.Şirket söz konusu gideri nasıl muhasebeleştirecektir?

Ticari malı girerken kdv'yi indirim konusu yapıyoruz. bir daha kdv indirimi yapılır mı?

İlginize teşekkür ederim.

MEHMETMUTLU | Cvp: 19.04.2014- 09:30   Cevap: 1

[ Bağlantıları görmek için üye ol veya giriş yap ]


Tarih Gönderen Soru
23.02.2010 11:40 (Üye) Soru : İyi çalışmalar Üstadım. Bir Firma Vergi kanunlarına göre kendi kendisine fatura kesebilir mi?

Cevap : Sayın Ekici, Fatura, Vergi Usul Kanununa göre mal ve hizmet satılan gerçek ve tüzel kişilere düzenlenir.Firmanın kendi kendine fatura kesmesi sözkonusu değildir. Danışma Birimi


bence alttaki işlemi yapmalısınız
------------/------------
760
           
            153
-----------/------------------


şeklinde bir kayıt yapıp, şirkette kullandığınız akaryakıt' ın tarahini miktarını hangi araca kullanıldığını bir tutanak şeklinde yazıp şirket yetkilisine imzalatıp dosyanızda muhafaza ediniz.


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü)


Sayı
:
B.07.1.GİB.4.09.15.02-1.2010.5.VUK-10
21/06/2012
Konu
:
Fatura Düzenleme


            İlgi dilekçenizin incelenmesinden, .... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numarasında mükellefiyetinizin bulunduğu, şirketin ana faaliyet konusunun "Yem İmalatı, Satışı ve Pazarlaması" olduğu, bu işe ilave olarak süt ve besi hayvancılığı işi ile iştigal etmeye başlayacağınızı, hayvancılık işinin yapılacağı şubede satın alınacak yemlerin yanı sıra kendi ürettiğiniz yemleri de kullanacağınızı belirterek dahili sarf olarak kullanacağınız yemler için fatura düzenleyip düzenlemeyeceğiniz, fatura düzenlemeniz durumunda gelir ve gider/maliyet unsuru olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiği, katma değer vergisi beyanın ne şekilde olacağı hususunda bilgi istediğiniz anlaşılmaktadır.
            Bilindiği üzere; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sinai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde; teslim ifadesinin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu; 3 üncü maddesinde ise teslim sayılan hallerin;
            a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,
            b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,
            c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri,
            olduğu ifade edilmiştir.
            Bu itibarla, şirketinizin ürettiği emtiayı yine şirket bünyesindeki başka bir ünitede kullanması dahili sarf niteliğinde olduğundan ve herhangi bir teslim söz konusu olmadığından katma değer vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.
            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmü, 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendinde ise "... Malın, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir..." hükmü yer almaktadır.
          Buna göre, şirketinizce üretilecek yemlerin yine şirketinize ait süt ve besi hayvancılığı işinde kullanılması durumunda fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu emtianın süt ve besi hayvancılığı yapılan yerlere sevkinde şirketinizce sevk irsaliyesi düzenleneceği tabiidir.
            Bilgi edinilmesini rica ederim.


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2013   phpKF Ekibi