Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu Mobil Sürüm

Tam sürüme geçmek için tıklayın.
Kullanıcı Adı: Şifre:
  Üye Ol
 
Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu  »  Mevzuat Forumu  »  BKK (05.08.2012)
SMMMO 22.01.2013- 14:28

5 Ağustos 2012 PAZAR   Resmî Gazete   Sayı : 28375
BAKANLAR KURULU KARARI
  Karar Sayısı : 2012/3481
  Ekli “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/7/2012 tarihli ve 69688 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 10/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Abdullah GÜL
  CUMHURBAŞKANI
  Recep Tayyip ERDOĞAN
  Başbakan
  B. ARINÇ   A. BABACAN   B. ATALAY   S. ERGİN
  Başbakan Yardımcısı   Başbakan Yardımcısı   Başbakan Yardımcısı   Başbakan Yardımcısı V.
  S. ERGİN   F. ŞAHİN   B. YILDIRIM   N. ERGÜN
  Adalet Bakanı   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  F. ÇELİK   E. BAYRAKTAR   A. DAVUTOĞLU   M. Z. ÇAĞLAYAN
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı   Dışişleri Bakanı   Ekonomi Bakanı
  T. YILDIZ   S. KILIÇ   M. M. EKER   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı
  İ. N. ŞAHİN   C. YILMAZ   E. GÜNAY   M. ŞİMŞEK
  İçişleri Bakanı   Kalkınma Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı   Maliye Bakanı
  Ö. DİNÇER   İ. YILMAZ   V. EROĞLU
  Milli Eğitim Bakanı   Milli Savunma Bakanı   Orman ve Su İşleri Bakanı
  R. AKDAĞ   B. YILDIRIM
  Sağlık Bakanı   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLECEK VERGİNİN
HESABINA AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERE AİT
KATMA DEĞER VERGİSİNİN DAHİL EDİLMEMESİNE
İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1 – 8/7/2008 tarihli ve 2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Karar, 14/2/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2013   phpKF Ekibi