Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu Mobil Sürüm

Tam sürüme geçmek için tıklayın.
Kullanıcı Adı: Şifre:
  Üye Ol
 
Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu  »  Mevzuat Forumu  »  ANKARA SMMMO DUYURUSU
SMMMO 22.01.2013- 14:41

Değerli Meslektaşlar,ASMMMO internet sayfasındaki Mesleki Kamuoyuna Zorunlu Açıklama başlıklı yazı aşağıda ve ekte sunulmaktadır:


SaygıdeğerMeslektaşlarım;

Bağımsızdenetim süreci ile ilgili olarak bir süredir devam eden çeşitli spekülasyonlarve bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve özellikle bu süreçte Odamızın duruşu vemücadelesi hakkında bir hatırlatma yapmak amacıyla aşağıdaki açıklamalarınyapılması ihtiyacı doğmuştur.

Busayede sizler tarafından da çevrenizdeki meslek mensuplarının daha doğrubilgilendirilmesine de katkı yapılmış olunacaktır.

Bildiğinizgibi yeni Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Ancakyürürlüğe girmesine bir kaç ay kala yapılan spekülasyonlar, bağımsız denetim veözellikle bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarımız üzerine oynanan büyükoyunları da gözler önüne sermiştir.

TTK SÜRECİNDE ODAMIZIN İLKESEL DURUŞU

GENEL OLARAK:

1-Yeni Ticaret Kanunumuzun, ilk defa ticari yaşamın kurallarını çağdaş biryaklaşımla yeniden ele aldığını, ülkemiz için şeffaflık, denetlenebilirlik vegüvenilirlik açısından özlediğimiz düzeye ulaşma olanağı verdiğini belirttik.Bu Kanun'un; kendi bütünlüğü içerisinde ve sulandırılmadan uygulanması halinde,özellikle ülkemiz için büyük bir yara olan kayıt dışılıkla mücadele açısından,çok önemli bir fonksiyonu yerine getireceği beklentimizi her platformdavurguladık.

2-Yeni Kanunun uygulanmasında elbette, özellikle ceza hükümleri açısından,cezalandırmadan çok eğitime ve yararlarına olan inancı geliştirmeye, gönüllükatılımı arttırabilmek için kamu teşvik ve desteklere yönelik uygun bir geçişeolan ihtiyacı ortaya koyduk.

3-Asla taviz verilmemesi gerekenlerin başında ise, Kanunun amacına ulaşmasına enbüyük katkıyı yapacak olan BAĞIMSIZ DENETİM' İN İSTİSNASIZ UYGULANMASI olduğunuve bağımsız denetimi yapacak olanların ise hiçbir ayrımcılık yapılmadan eşitolarak 3568 sayılı meslek yasasına göre yetki almış meslek mensuplarıtarafından oluşması gerektiğini her platformda dile getirdik.4-Diğer önemli vurgularımız;

a-Aynı zamanda standartları hazırlayacak ve yayınlayacak, eğitim yapacak,disiplin cezalarını verecek, bunların gözetimini ve denetimini yapacak olan,üstelik 9 üyesinden 7'sinin bakanlık tarafından atandığı bir kurumun özerkolamayacağı,

b-Ekmeğimize göz dikenlerin oyununa gelinmemesi vurgusuyla; 3568 sayılı yasayagöre yetki almış meslek mensuplarının, hiçbir sınava tabi tutulmadan, mesleki unvanlararasında ve mesleki unvanlar içinde ayrımcılık yapılmadan eşit bir yaklaşımlabağımsız denetçi olarak atanması gerektiği,

c-3568 sayılı yasaya göre verilen ruhsatların bağımsız denetim açısındanuluslararası standartlara uygun ve yeterli olduğu,

d-Sicil, yetkilendirme, denetim standartları, disiplin ve eğitim konularındaTÜRMOB' la işbirliği yapılması gerektiği,

e-TÜRMOB' un düzenlemiş olduğu bağımsız denetim eğitimlerinin, bağımsız denetimeğitimi açısından yeterli olduğunun ve kamu gözetimi kurumu açısından tanınmasıgerektiği,

şeklindeolmuştur.

SON DAKİKALARDA OYNANAN OYUNLAR:

Meslekiunvanlarımızı TTK'dan çıkarmak istediler. Verdiğimiz ilanlarla, 13 Haziran'daBakanlık Önünde haykırışlarla, yaptığımız duyurularla, ilgili makamlara yazılanyazılarla ve basın açıklamalarıyla "o yaklaşıma" karşı çıktık vesonucunda mesleki unvanları TTK'dan kaldıramadılar.

Sondakika golü atarak, Ticaret Bakanlığı müfettişlerine ve YMM'lere sınavsız geçişhakkı tanıdılar, "tüm meslek mensuplarına bu hak tanınmalıdır"şeklinde ortaya koyduğumuz yoğun tepkiler sonucunda yaptıkları ayrımcılığı dageri çekmek zorunda kaldılar.

BUGÜN İÇİN:

AslındaDenetim alanında SMMM ve YMM'lerin eşit haklara sahip oldukları halde YMMOdalarının fırsatı ganimet bilircesine bir davranış içine girerek meslekteikilik yaratma gayretlerini kınıyoruz.

Yukarıdaortaya koymuş olduğumuz ilkesel duruş doğrultusunda;

-Kamu gözetim kurumunun yapacağı bağımsız denetim yetkilendirmesinde, tüm meslekmensuplarına eşit yaklaşılması için,

-TÜRMOB eğitimlerinin yeterli görülmesi için,

-Bağımsız denetim eğitimlerinde yakaladığımız başarıyı amacına ulaştırabilmekiçin MÜCADELEYE DEVAM…

SONUÇ OLARAK:

Öncelikle"TTK'nın meslektaşlarımıza tanıdığı bağımsız denetim hakkının unvan olarakyasadan çıkarılma" girişimi, ardından "84 bin SMMM'ye karşın 4 binYMM'ye imtiyaz" girişimi, meslek mensubunun çıkarlarını kimin hiçesaydığını, buna karşın kimin haksızlıklara karşı mücadelede sesiniyükselttiğini tüm kamuoyu bütün çıplaklığıyla görmüştür.

Hiçbirspekülasyon ve dezenformasyonun meslek mensuplarını bölemeyeceği ve Odalarımızıyıpratamayacağı kanıtlandı. Mesleki gelecek, onur ve ekmek mücadelemizin"haksızlıklara" karşı her platformda süreceği ise tartışılamaz.

Saygılarımla…

Mehmet KOÇ

Oda Başkanı
--
ÜLKEMİZE, MESLEĞİMİZE, ONURUMUZA VE ÖRGÜTÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2013   phpKF Ekibi