Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu Mobil Sürüm

Tam sürüme geçmek için tıklayın.
Kullanıcı Adı: Şifre:
  Üye Ol
 
Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu  »  Mevzuat Forumu  »  İSTATİSTİKİ OLARAK ZAMAN YAKLAŞIYOR MU ?
SMMMO 22.01.2013- 12:58

Değerli Meslektaşlarım,

Hayırlı günler dilerim.

İstatistik ilmi yalan söylemez derdi (Prof.Dr.Özer Serper) hocam.Altta Ülkemizdeki aflarla ilgili çalışmayı ve affı savunanlarla affa karşı olanların görüşlerini aktardım.

Tablo 1: Türkiye’de Vergi ve Sosyal Sigorta Prim Aflar? (1960-2003)
Af Türü ,Yıllar Kanun No ,Vergi SSK ,BağKur ,İktidar Partisi
1960 113-134 X ,1961 281 ,X MBK
1963 218-252-325 X CHP, CKMP, YTP, Ba
1965 691 X,1966 780 X AP ,1968 991 X AP
1969 1186 X ,1972 1479 X ,1973 1655 X
1974 1803 X X X CHP-MSP ,1975 1912 X
1976 2012 X AP –MSP -MHP – CGP ,
1977 2098/2108 X X
1978 2147-2167 X ,1979 2229 X CHP
1981 2431-2546/2422 XX X MGK
1982 2571/3165 X X MGK
1983 2801/29592959/2926 X X X MGK
1984 3239/2974 XX X ANAP
1985 3201/3165 X X ANAP
1987 3395-3351-277(KHK) XX ANAP
1988 3505 X ANAP
1990 3689 X ANAP
1992 3787/3786/3780 XX X X DYP-SHP
1994 3986/4056 X XX DYP-SHP
1996 4213 XX
1997 4247 X X
1998 4369 XX ANAP-DSP-DTP-Ba .
1999 4447
2000 619(KHK) X DSP-MHP-ANAP
2003 4811/4792/4958 XX XX XX AKP
2011-6111 X AKP
Kaynak: Vergi ve sigorta prim aflar ile ilgili kanunlar Duran BÜLBÜL ve Hülya KARADEN5Z, agm, s 806’dan, bazı af yasalarının veya KHK’nin çıkarıldığı yıllarda iktidarda olan partilerin listesi ise TBMM web sitesinden alınmıştır.
Af yanlısı görüşler,
Zaman içerisinde ekonomik ve mali krizler yaşanabilmektedir. Bu zamanlarda çıkarılan vergi afları ödeme zaafiyetine düşen mükellefleri rahatlatarak toplumsal barışın tesis edilmesini sağlayabilir. 2001 yılında meydana gelen ekonomik ve mali kriz sonrasında, 2003 yılında çıkarılan 4811 sayılı Vergi Barışı Yasası bu duruma örnek verilebilir.
Vergi denetim oranlarının düşük olmasından dolayı, denetim eksikliğinden doğan adaletsizliklerin giderilebilmesi için vergi afları birer fırsat olabilmektedir. Denetim oranlarının düşük olması nedeniyle, incelenmesi mümkün olmamış mükelleflere kendi rızaları ile beyan dışı bıraktıkları gelirlerini beyan etmeleri için fırsat verilmektedir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere; Türkiye’de vergi denetim oranları 2000 ile 2008 yılları arasında yıllar itibariyle %4’ü dahi bulmamaktadır.
Vergi Mükellefleri İtibariyle 2000-2008 Yıllarındaki Denetim OranlarıYıllar     Denetim Sayısı     Mükellef Sayısı     Denetim
Oranı (%)
2000     60.335     2.388.850     2.52
2001     68.132     2.334.209     2.91
2002     113.244     2.315.241     4.89
2003     68.251     3.896.382     1.75
2004     153.881     4.031.702     3.81
2005     104.578     3.876.305     2.69
2006     110.442     3.937.878     2.80
2007     135.847     4.027.665     3.37
2008     113.073     4.035.013     2.80
Vergi idaresi ve yargısının çok büyük bir iş hacmi altında bulunması nedeniyle; kamu alacaklarının takip ve tahsili, ihtilaflı kamu alacaklarının vergi yargısından geçerek tahsil aşamasına gelmesi, çok uzun süreleri kapsamaktadır. Vergi afları, vergi yargısı ve vergi idaresi üzerindeki yükleri hafifletmektedir.
Vergi aflarının kısa vadede geliri artırıcı etkisi vardır. Vergi toplamak için idarenin katlanması gereken yönetsel maliyetlerden tasarruf sağlar.

Af Karşıtı Görüşler:
Vergi afları eşitlik ve adalet ilkelerine ters düşmekte olup, vergisini düzenli olarak beyan eden ve ödeyen mükellefler aleyhine eşitsizlik oluşturmaktadır.
Vergi aflarının sık sık tekrarlanması; mükelleflerin yeni af beklentisine girmelerine neden olmaktadır. Bu durum zamanla vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefleri örnek almasına ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmede zafiyete uğramalarına yol açmaktadır.
Vergi afları sonrası; vergi idaresinde reform hareketlerinin yapılmaması vergi yönetiminin otoritesine zarar verir, vergi denetiminin etkinliğini azaltır ve vergi uyumunu olumsuz etkiler.
Alıntı. [ Bağlantıları görmek için üye ol veya giriş yap ]Öylesine bir belaki virüs gibi Ülkemizde Ekonomiyi sıkıntıya sokmaya devam ediyor.

Nedir ?

SMYB ve Kod Listesi !

Nereden baksan elinde kalıyor.

Ne söylesen yapışıyor,konuşamıyorsun.

Bu sadece Efendim ödemeni Banka Kanalıyla yap ile geçiştirilecek bir hadise olmaktan çıktı.

Ödemeni Banka ilede yapsan karşılaşacağın Ekonomik Yıkım aynı boyutta.

*SMYB cezalandırılanı sizce kim olmalı veya oluyor.

*SMYB karlısı kim oluyor veya olmamalı ?

Savunma ihtimalin baştan sıfır.

Ancak : Gider kabul edilebilir,KDV yi düzeltle sınırlı bir çözüm.

Burada yapılması gereken :

* KDV tevkifatını olabildiğince yaymak.
* KDV ödemesini Şahıs ve firma ile KDV beyannamesinden sonra alabileceği bir sistemle Bankaya yatırtmak.

Düşünülebilir.

İşte sadece bu Virüs bile Yukarıdaki İstatistiki gerçeğin zamanının geldiğine sevineceklerin varlığına işaret ediyor.

2013-1960 = 53 yıl

53/25 = 2,12 Yıl.


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2013   phpKF Ekibi