Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu Mobil Sürüm

Tam sürüme geçmek için tıklayın.
Kullanıcı Adı: Şifre:
  Üye Ol
 
Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu  »  Mevzuat Forumu  »  FACEBOOK'TA denetimle ilgili yeni çıkan kanun hk.da
SMMMO 22.01.2013- 15:43

•   MALİ MÜŞAVİRLERİN " BAĞIMSIZ DENETİM" HAYALLERİNE YENİ DARBE!
Başbakanlık tarafından 26.04.2012 tarihide TBMM Başkanlığına gönderilen Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısının 18 maddesi aşağıdaki gibidir.
MADDE 18 - 492 sayılı Kanunun ..... "IX- Finansal Faaliyet Harçları" başlıklı bölümünün (8) numaralı fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve bu Tarifenin sonuna aşağıdaki "xıv - Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları" başlıklı bölüm eklenmiştir.
"(a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.."
XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve ruhsatlandırma harçları:
1- Denetim Kurluşlar yetkilendirme belgeleri (Her yıl için)
a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri: 30.000.- TL
b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri: 15.000.- TL
2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları
a) Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı : 1.750.- TL
b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi : 1.500.- TL
c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı : 1.250.- TL
Tasarıda, Bağımsız Denetimle ilgili olarak yıllık bazda yüksek harçlar öngörülmektedir. Kanun maddeleri belirsizlikler içermektedir. Siz, SMMM lere de yıllık bazda ruhsat har(A)cı geliyor diye yorumlayabilirsiniz.
Konu olan sadece harç değil, "rütbeler" de yeniden ve aşağıdaki gibi şekillendiriliyor! (Bir başka torba kanunda da bu unvanları meslek yasaları içine sokuvereceklerdir, inanın!)
1- YMM
2- Bağımsız Denetçi
3- SMMM
(Telsiz harçları konumuzla ilgili olmadığı için bu konudaki içerik sayfadan çıkarılmıştır. Bunun dışında tasarı metninde metinde hiç bir değişiklik yapılmamıştır.)
Gelinen nokta yukarıdaki tabloda kendisini göstermektedir. Az yorumla paylaşıyorum.
02.05.2012
İsmail ÖZDEMİR - SMMM - BURSA


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2013   phpKF Ekibi