Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu Mobil Sürüm

Tam sürüme geçmek için tıklayın.
Kullanıcı Adı: Şifre:
  Üye Ol
 
Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu  »  Mevzuat Forumu  »  2011 GELİR VERGİSİ MÜKELEFLERİ İÇİN HATIRLATMA
SMMMO 22.01.2013- 17:57

Değerli Üyemiz,  

Bilindiği gibi 2011 Takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi Mükellefi olan müşterilerimiz için Mart ayında bürolarımızda Yıllık Beyanname hazırlayacağız.

Ancak müşterilerimizin ticari ve mesleki kazançlarının yanı sıra, Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. Maddesinde sayılan diğer kazanç unsurlarından elde ettikleri gelirlerini bizlere iletmedikleri takdirde bu gelirleri bilmemiz mümkün olmamaktadır.

Beyanname verildikten, özellikle birkaç sene geçtikten sonra bazı gelir unsurlarının beyannameye dahil edilmediği ortaya çıkmaktadır.

Bu durumu önlemek ve siz meslektaşlarımın zor durumda kalmaması için yazımızın ekinde sizlere sunduğumuz "MÜŞTERİ BİLGİ FORMU" nu doldurup, müşterinize imzalattıktan sonra bürolarınızdaki dosyasında saklamanızı tavsiye ediyoruz.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,

Yahya ARIKAN
BAŞKAN

--------------------------------------------------------------------------------
EK: Müşteri Bilgi FormuGELİR VERGİSİ MÜKELEFLERİ İÇİN
MÜŞTERİ BİLGİ FORMU
(Adı, Soyadı :
MÜŞTERİNİN, (Vergi Dairesi :
(Hesap Numarası :
(T.C.Kimlik No :
(Gelir Vergisi, Ticari Kazanç / Serbest Meslek
MÜKELLEFİYETİ, (Defter tutma usulü: İşletme / Bilanço / Serbest Meslek
(Ortaklık ise, Hissesi : ……….
Ticari ve Mesleki Kazanç dışında aşağıdaki gelir unsurlarından elde edilenler:
1) -Birden fazla işverenden elde edilen ücret geliri : ……………………….. TL
2) -Gayrimenkul Sermaye İradı (Gayri safi): ……….……………………….TL
a)-Konut Kira Geliri……………………….TL
b)-İşyeri Kira Geliri……………………….TL
c)-Özel Araç Kira Geliri…………………..TL
3)- Ortak olunan Anonim veya Limited Şirketlerden elde edilen
Kar Payı Tutarı ………………………………………………………………….TL
Elde edilen Kar payının ½ si istisna (GVK Md.22) Gelirin yarısı beyan sınırı olan 23.000.-TL'yi aştığında beyan edilir. Ancak tamamı üzerinden yapılan stopaj, hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edilir.)
4)-Tutarı 1.170.- TL’den fazla olan ve Döviz cinsinden elde edilen Off-Shore Faiz Geliri ve Alacak Faizi: ………………………….TL
5)- Dört Yıldan az elde tutulup satılan, ( 01/01/2007 Tarihinden Sonra Sahip Olunanlarda 5 Yıl) Gayrimenkul satış karı: ……………..TL
(Kazanç hesaplanırken, maliyet bedeli (satıldığı ay hariç), ÜFE artış oranına göre yükseltilecek. 8.000.-TL. istisna düşülüp kalan kısım beyan edilecek.)
Not: 2011 Yılında elde edilen TL, Döviz Mevduat faizleri ve Repo faiz gelirleri gibi banka ve finans kurumlarından elde edilen faiz gelirlerinin tutarı ne olursa olsun beyana tabi değildir. (GVK. Geçici 67. Madde)
…….. / …… / 2012
Meslek Mensubunun Müşterinin
Adı, Soyadı : Adı, Soyadı:
Unvanı : İmza :
İmza :


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2013   phpKF Ekibi