Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu Mobil Sürüm

Tam sürüme geçmek için tıklayın.
Kullanıcı Adı: Şifre:
  Üye Ol
 
Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Forumu  »  Mevzuat Forumu  »  MESLEK YASAMIZDAKİ YENİ ÜNVAN HAYIRLI OLSUN..
SMMMO 22.01.2013- 17:59

Sayın meslektaşlarım,

O kadar kendimizi yeni TTK'ya kaptırdık ki, yeni meslek alanları, yeni ekmek kapıları derken aslında bazı haklarımızın elimizden gittiğinin farkında olmuyoruz.

3568 sayılı meslek yasamızın Amaç başlıklı 1. maddesi;

"Amaç
Madde 1-

...

Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara , (5786 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile çıkarılan ibare, Yürürlük: 26.07.2008)(**) "Serbest Muhasebeci Malî Müşavir", "Yeminli Malî Müşavir" denir."

Mesleğin konusu 2. maddesi ise;

"Mesleğin Konusu
Madde 2-

A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu:

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince], defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

..."

ŞİMDİ GELELİM BOMBA HABERE;

"18 Şubat 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28208

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 414)

1. Amaç

Bu Tebliğ ile uygulamaya konulacak olan Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak, vergi beyannamelerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde İdareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulması sırasındaki hataları asgariye indirerek mükellef mağduriyetini önlemek ve vergiye gönüllü uyumu artırmak, ayrıca vergi dairesinin, mükellefiyet kaydı, beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini azaltmak suretiyle iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak amaçlanmaktadır.

...

3. Kapsam ve Uygulama

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Maliye Bakanlığına verilen yetkilere istinaden; 2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin beyannamelerinin GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA ÖNCEDEN DOLDURULUP mükelleflerin onayına sunulacağı Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’nin uygulanmasına başlanacaktır.

..."

213 Sayılı VUK'nun Mükelleflerin Özel İşlerini Yapan Memurlar başlıklı 363 maddesi;

"Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 363
Kapsam  
(5728 sayılı Kanunun 279 uncu maddesiyle değişen madde)   Bu Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası gereğince mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yapmaları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılır. Bu hareketlerle vergi ziyaına neden olunması halinde, kişiye ayrıca bu Kanunun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir.(*)
(*) (5728 sayılı Kanun ile değişmeden önceki şekli) Bu kanunun altıncı maddesinin son fıkrası gereğince mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yapmaları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza Kanununun 240'ıncı maddesine göre ceza görürler. (4369 sayılı Kanunun 81 nci maddesiyle değişen cümle Yürürlük;01.01.1999)Bu hareketler kaçakçılık suçu cezasını gerektiren bir fiile iştirak mahiyetinde olduğu takdirde haklarında ayrıca bu Kanunun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.(x)
(x) (Değişmeden önceki şekli) Bu hareketler kaçakçılık cezasını gerektiren bir fiile iştirak veya yardım veya o fiili teşvik mahiyetinde olduğu takdirde haklarında ayrıca bu kanunun 338, 346 ve 347'nci maddeleri hükümleri uygulanır."


TAKDİRİ VE YORUMLARI SİZ SAYIN MESLEK MENSUPLARINA SUNULUR. Saygılarımla.

M. Erkan KÜÇÜKBASMACI
SMMM

UMANTAR | Cvp: 20.04.2013- 22:05   Cevap: 1

SAYIN MESLEKTAŞIM .... KEŞKE İLK YORUMU DA SİZ YASA İDİNİZ..

UMANTAR | Cvp: 20.04.2013- 22:11   Cevap: 2

BANA GÖRE GMSİ LER HEPİMİZE YÜK OLAN BİR BEYANNAME TÜRÜDÜR. HEPİMİZİN DEFTERİNİ TUTTUĞU İNSANLARA AİT EXTRA BEYANNAMELERİ İÇİNDE OLAN BU BEYANLAR BİZİM VAKTİMİZDEN ÇALMAKTA İDİ.... YOKMU ARANIZDA HİÇ GMSİ YAPIPTA PARASINI İSTERKEN ZORLANAN.. YADA ALAMAYAN. HİÇ DEĞİLSE BİR BÖLÜM MÜKELLEF 2 KURUŞ GMSİ BEYAN PARASI VERMEMEK İÇİN KENDİ BEYANINI KENDİ DOLDURUR OLDU DA...   İŞİN HEM MEBALİ HEMDE CEFASI OMUZUMUZDAN KALKTI.

DEDİM YA BANA GÖRE DURUM BU !!!


Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2013   phpKF Ekibi