BİLGİLENDİRME....

529 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği ile getirilen Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu Hakkında Bilgilendirme;

Tebliğin 4.Maddesinin (2) numaralı bendinde sayılan SMMM, YMM, AVUKAT, NOTER ve diğer Kurum ve Kişiler 31.08.2021 tarihi yada sonrasında KESİNLİKLE  BİLDİRİM  YAPMAYACAKLARDIR. 

Bu bentte sayılan Kurum yada Kişiler, GİB tarafından TALEP  EDİLMESİ  HALİNDE  Müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

529 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği ile getirilen Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu Hakkında Bilgilendirme;
IŞLETME  VEYA  BİLANÇO  ESASINA  GÖRE  DEFTER  TUTAN  ŞAHIS  İŞLETMELERİ  ve BASİT  USULDE  VERGİLENDİRİLEN  MÜKELLEFLER  bu tebliğin kapsamına DAHİL  DEGİLDİRLER.

529 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği ile getirilen Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu Hakkında Bilgilendirme;
01 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (Tasfiye işlemi devam edenler dahil); 
Aşağıda belirtilen Mükellefler 31/08/2021 tarihine kadar “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu” vermek zorundadırlar.
A) Kurumlar Vergisi Mükellefleri;
1) Sermaye şirketleri: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler
2) Kooperatifler
3) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler
4) İş ortaklıkları
5) KVK 2. Maddesinde sayılan diğer mükellefler
B) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri, vermek zorundadırlar.